Szkolne Pakiety Multimedialne

Nasza Szkoła znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – dostarczył tablety wraz
z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”.
Koszt pozyskanego sprzętu to prawie 25 tys. zł. 

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej,
za pośrednictwem NASK PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK
PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy
i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiaj
ącymi korzystanie z tych usług wraz z oprogramowaniem. 

NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał Szkole Podstawowej w Cieszanowie „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” składający się z 25 zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu. 

Nowe tablety nie tylko urozmaicą i wzbogacą szkolne zajęcia, ale mam nadzieję,
że wzbudzą u naszych uczniów motywację i zachęcą do nau
ki, która stanie się ciekawsza. Tablety te trafiły do uczniów z rodzin wielodzietnych, którzy dodatkowo borykają się ze słabą jakością łącza internetowego. Życzę miłego użytkowania.

Marzena Wilusz
Dyrektor szkoły