Tak, pomagam! – Szkolne Koło Caritas

skc9 grudnia 2016 r. Szkolne Koło Caritas – włączając się w ogólnopolską akcję „Tak, pomagam”  – zorganizowało zbiórkę żywności w sklepach  „Delikatesy Centrum” i „Euro”.

Dyżury w sklepach pełnili wolontariusze: Aleksandra Ciepła, Sylwia Skowronek, Kalina Lichtarska, Kinga Kaczorowska, Oliwia Cencora, Oliwia Ważny. W ramach tej akcji zbierane były przede wszystkim artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia.

Dzięki życzliwości ludzi dobrej woli, którzy robiąc zakupy – potrafili się nimi podzielić z najuboższymi – udało się zebrać ok. 240 kg trwałej żywności. Zostanie ona rozdzielona wśród osób najbardziej potrzebujących pomocy (rodziny wielodzietne, ubodzy).