Tydzień Kultury Języka

Tydzień Kultury Języka (10)Magiczne podróże po literaturze – pod takim hasłem przebiegał w naszej szkole Tydzień kultury języka. Od 15 do 19 maja prowadzone były działania propagujące czytelnictwo.

W tym  celu już w marcu ogłoszony został konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV – VI. Swój udział zgłosiło 11 osób: G. Kołodziej, M. Kulczycka – klasa IV, K. Chodziński, K. Farion – klasa Va, J. Sopel – klasa Vb, I. Jakubiec, E. Sopel – klasa VIa, K. Bliziński, A. Ciepła, K. Kaczorowska, O. Ważny – klasa VI b.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się doskonałą znajomością treści książek, dobrą techniką czytania oraz talentem plastycznym, który był potrzebny do wykonania pięknych ilustracji do przeczytanych lektur. Zwycięzcą wszystkich zmagań okazała się Emilia Sopel. Drugie miejsce zajął Kacper Farion, a trzecie – Kinga Kaczorwska.

Oprócz zadań indywidualnych odbyły się również konkurencje klasowe: wykonanie plakatu propagującego czytanie oraz przygotowanie prezentacji o książce i jej autorze. Wyniki w tej kategorii przedstawiają się następująco:

  1. miejsce – klasa VIa
  2. miejsce – klasa Vb
  3. miejsce – klasa IV

Na zakończenie uczennice klas szóstych zaprosiły nas na spotkanie z bohaterami różnych bajek.

Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań czuwały Panie: Marta Rydzewska, Barbara Hołowaty i Maria Jabłońska.