Tydzień Świadomości Autyzmu

W dniach od 03.04.2024 r. do dnia 10.04.2024r. w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Świadomości Autyzmu. Jego celem było zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a także zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

W tych dniach zostały przeprowadzone przez wychowawców lekcje dotyczące specyfiki zaburzeń autystycznych „Pokaz mi swój świat „ . Na zajęciach plastycznych dzieci w grupach przygotowywały niebieskie motyle, w klasach przygotowane zostały gazetki tematyczne zaś szkolne korytarze zdobiły gazetki informacyjne dotyczące zaburzeń autystycznych. Akcja wpłynęła pozytywnie na kształtowanie właściwych postaw prospołecznych wśród uczniów naszej szkoły.