Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka (1)„Z serca życzenia składamy” – pod takim hasłem odbyła się w dniu 31 stycznia 2015 roku uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Organizatorami uroczystości o zasięgu środowiskowym były placówki oświatowe funkcjonujące w Cieszanowie: Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum w Cieszanowie-Nowym Siole oraz Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Pan Zdzisław Zadworny i Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. Uroczyste świętowanie na tak szeroką skalę odbyło się w naszych placówkach po raz trzeci. W spotkaniu wzięli udział dziadkowie, rodzice, uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów Pan Zdzisław Zadworny, przewodniczący Rady Gminy Cieszanów Pan Adam Zaborniak, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie Pan Wojciech Świzdor oraz ksiądz rezydent Stanisław Mizak.

Dzień ten był niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. Był pełen uśmiechów, łez, wzruszeń  i radości. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali część artystyczną dla dostojnych gości. Nie zabrakło takich wierszy jak:

Kochana Babciu – zacznę zwyczajnie,
Że z Tobą w domu jest fajnie…

Dzisiaj mamy święto dziadka,
okazja niezwykle rzadka…

Cieszymy się, że goście nam dopisali (gościliśmy ponad trzysta babć i dziadków) i liczymy, na to, że dobrze czuli się w naszej szkole. Zaplanowany program uroczystości został w pełni zrealizowany, dzięki ścisłej współpracy kadry pedagogicznej i pracowników szkół oraz uczniów i ich rodziców. Udekorowanej odświętnie hali sportowej uroku dodała profesjonalna nowo-zakupiona scena, oświetlenie i nagłośnienie, którą zapewnili pracownicy CKiS w Cieszanowie z Panem Dyrektorem Wojciechem Świzdorem na czele.

Bardzo serdecznie dziękuję, za współpracę w przygotowaniu uroczystości całej społeczności przedszkola i szkoły podstawowej oraz gimnazjum: nauczycielom, pracownikom szkoły oraz rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie poczęstunku dla gości.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
Marzena Wilusz