UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE

W związku z przyłączeniem się nauczycieli Szkoły Podstawowej w Cieszanowie do ogólnopolskiej akcji strajkowej pracowników oświaty informuję, że w Szkole Podstawowej w Cieszanowie od dnia 08.04.2019 r. rozpoczyna się bezterminowy strajk nauczycieli polegający na powstrzymaniu się od wykonywania pracy, co oznacza zmianę organizacji pracy szkoły (możliwość zastąpienia zajęć dydaktycznych zajęciami o charakterze opiekuńczym).

Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji prosimy o częste i uważne śledzenie komunikatów, które będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Wicedyrektor Szkoły
Marta Rydzewska