Uwaga – ważna informacja.

obraz cyfry osiem namalowany na asfalcieListy kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych.

Drodzy ósmoklasiści, w systemie naboru elektronicznego do szkół średnich dostępne są informacje o zakwalifikowaniu uczniów – Was – do oddziałów klasowych. Dodatkowo listy uczniów zakwalifikowanych wywieszone są również w naszej szkole oraz w szkołach do których aplikowaliście.

Do 28 lipca do godziny 15 macie czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie do szkoły średniej oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.