VIII edycja Programu Talent Powiatu Lubaczowskiego

talentVIII edycja Programu Talent Powiatu Lubaczowskiego

Program realizowany jest na terenie powiatu lubaczowskiego. Koordynatorem działań są pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie. W ramach programu realizowane są działania promujące rozwój uzdolnień wśród uczniów szkół w powiecie lubaczowskim.

Jednym z elementów programu jest nadawanie przez Starostę Lubaczowskiego tytułów dla uczniów podsumowujących ich roczny rozwój, wg kryteriów przyjętych w regulaminie.
W miarę możliwości finansowych do realizacji włącza się organizację wycieczek, warsztatów, konkursów oraz innych przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży.

W VIII edycji Programu Talent Powiatu Lubaczowskiego, Komisja oraz Kapituła przyznały naszym uczniom następujące stopnie wyróżnień:

Oliwia Małysa kl. Va – ZŁOTY TALENT w kategorii SPORTOWIEC

Norbert Welc kl. IVb – SREBRNY TALENT w kategorii SPORTOWIEC

Oliwia Cencora kl. Vb – SREBRNY TALENT w kategorii SPORTOWIEC

Kinga Zaremska kl. Va – BRĄZOWY TALENT w kategorii SPORTOWIEC

Mateusz Kossak kl. VI – BRĄZOWY TALENT w kategorii SPORTOWIEC

Aleksandra Bundyra kl. Vb – SREBRNY TALENT w kategorii ARTYSTA

Sebastian Pałczyński kl. IIa – MŁODY TALENT

GRATULUJEMY!!!!!