Wakacje w Cieszanowie.

W dniach18.07-31.07. 2022 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieszanowie odbył się międzynarodowy obóz językowy Summer Camp Cieszanów 2022. W zajęciach integracyjno-językowych wzięło udział 60 uczniów z gminy Cieszanów i z obwodu jaworowskiego z Ukrainy.
Działania prowadzone były w ramach międzynarodowego projektu realizowanego głównie z myślą o dzieciach z Ukrainy. Warsztaty prowadzili m.in. nauczyciele z USA AFT – American Federation of Teachers i animatorzy z grupy NATAN Worldwide Disaster Relief.
Organizatorem wydarzenia był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieszanowie. Wsparcie
finansowe zapewniły Fundacja Kościuszkowska Polska oraz Gmina Cieszanów. W działania włączyły się także Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie, Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie oraz Fundacja Folkowisko.
W ciągu dwóch tygodni lipca uczniowie ze szkół w Cieszanowie i Dachnowie oraz ich
rówieśnicy z Ukrainy mieli okazję doskonalić umiejętności językowe, pracując pod okiem 15 doświadczonych amerykańskich nauczycieli i 20 wolontariuszy z różnych zakątków świata.
Do Cieszanowa zawitali edukatorzy z wielu stanów USA, Izraela a nawet Brazylii. Zajęcia odbywały się w małych grupach, umożliwiających zaangażowanie każdego z uczestników. Swobodna forma, często w postaci dobrej zabawy, sprzyjała doskonaleniu umiejętności porozumiewania się po angielsku a także wzbogacaniu słownictwa z zakresu historii i kultury.
Głównym celem obozu było zapewnienie nie tylko wsparcia edukacyjnego, ale przede
wszystkim emocjonalnego dla dzieci z objętej wojną Ukrainy. Wszystkie działania prowadzone podczas trwania obozu zostały zaprojektowane tak, aby tworzyć sytuacje sprzyjające nieformalnemu zanurzeniu w języku angielskim i rekreacji.
Nadrzędnym celem organizatorów było jednak łagodzenie wpływu wojny na życie
ukraińskich dzieci. Zapytani o najlepszą część obozu uczestnicy często wymieniali nawiązanie przyjaźni, nowych znajomości, zdobycie ciekawych doświadczeń, czyli wszystko to, co najlepiej świadczy o budowaniu międzykulturowych mostów łamiących wszelkie podziały.
Uczniowie określają obóz jako „fajną przygodę”, „niesamowite doświadczenie”, a na
pytanie o chęć ponownego udziału wszyscy jednogłośnie odpowiedzieli: ,,Tak, jeśli tylko
będzie taka możliwość!”
Letni obóz językowy był niesamowitą okazją doskonalenia języka oraz wymiany kulturowej dla wszystkich uczestników, nie tylko dzieci. Wysiłki wspaniałych nauczycieli
i wolontariuszy z pewnością przyczyniły się do rozbudzenia u dzieci ciekawości świata,
otwartości na inne nacje, a tym samym kształtowania świadomych członków społeczeństwa gotowych pomóc innym niezależnie od różnic.

Aut.: Anna Kołodziej

Summer Camp Cieszanów-2
« z 13 »