Wieczór poezji

Wieczór poezji (9)19 czerwca 2016r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję zaprezentować swoje artystyczne zdolności podczas „Wieczoru poezji”, który odbył się w Centrum Koncertowo-Wystawienniczym w Cieszanowie. Widzowie mogli poznać historię Cieszanowa, ukazaną w montażu słowno-muzycznym pt. „Cieszanów – moja mała ojczyzna”.

Duże zainteresowanie wzbudziła towarzysząca montażowi multimedialna prezentacja, przedstawiająca zdjęcia dawnego i współczesnego Cieszanowa.

W drugiej części programu odbyło się przedstawienie teatralne pod nazwą „Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz swą siłę”, którego głównym celem było uwrażliwienie wszystkich na dbałość o polską mowę. Obie części programu przygotowali uczniowie klas IV – VI pod opieką pani Marty Rydzewskiej.

Podczas „Wieczoru poezji” wystąpili również laureaci szkolnego konkursu recytatorskiego: Kacper Farion, Aleksandra Bundyra, Kinga Kaczorowska.

Warto dodać, że wszystkie utwory, zaprezentowane przez uczniów, to dzieła twórców pochodzących z Cieszanowa.