Wycieczka do Nadleśnictwa Narol.

W dniu 1.06.2021 r. klasa 6a i 6b wraz z wychowawczyniami P. Barbarą  Dragan i P. Leokadią  Zaborniak oraz P. Teresą  Broź odbyła wycieczkę do Nadleśnictwa Narol. Na miejscu powitali nas : P. Leszek Marciniszyn, specjalista P. Janusz Stankiewicz oraz leśniczy P. Marian Nisztuk, którzy poprowadzili naszą wycieczkę ścieżką przyrodniczo- dydaktyczną „Kobyle Jezioro” oraz opowiedzieli o walorach tego terenu.

Ścieżka „Kobyle Jezioro” – prowadzi przez torfowiskowy rezerwat przyrody „Źródła Tanwi” i leży na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Jej walory poznawcze są  bardzo duże ze względu na różnorodną roślinność, zarówno bagienną, charakterystyczną dla torfowiska przejściowego i wysokiego, jak i typową dla siedlisk świeżych oraz ukazuje jej bogatą faunę i florę.

Wzdłuż ścieżki ustawiono 8 tablic przystankowych o następującej tematyce:

  1. krzyż wapienny,
  2. zbiorowisko bagienne – bór wilgotny, ptasie koncerty,
  3. roślinność torfowiska,
  4. borówka czarna (czernica), grzybobranie, paśniki dla jeleni i saren,
  5. teren podmokły – żurawina, teren piaszczysty – jałowiec,
  6. mrowiska, drzewa iglaste i liściaste,
  7. młodnik sosnowy – fazy rozwoju,
  8. ognisko, zwierzęta leśne.

Po wędrówce miło spędziliśmy czas przy ognisku. Do Cieszanowa wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń.

Aut.: L. Zaborniak