Wycieczka do Rezerwatu Przyrody „Jedlina”

27 września uczniowie klas I a, I b i II b wybrali się na wycieczkę krajoznawczą do Rezerwatu Przyrody „Jedlina” usytuowanego w pobliżu miejscowości Nowe Sioło (gmina Cieszanów). Rezerwat utworzony w 1995 roku, leżący w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu chroni fragment starodrzewia jodłowego w wieku średnio od 60 do 120 lat.

Podczas wyjazdu uczniowie mieli możliwość, podziwiać leśną faunę i florę oraz wysłuchać ciekawej pogadanki leśniczego p. Bartłomieja Zaborniaka na temat ekosystemu leśnego. Dopełnieniem wyjazdu było ognisko, pieczenie kiełbasek i integracja klas.
Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Lubaczów za możliwość organizacji wyjazdu edukacyjnego do Rezerwatu Przyrody „Jedlina”.

Anna Sopel

jedlina-02
« z 10 »