Wyjazd do Pracowni Orange

Orange (6)Uczniowie (klas 3a i b oraz 2a) uczęszczający do świetlicy szkolnej biorą aktywny udział w cotygodniowych zajęciach bibliotecznych z cyklu „Czytam sobie”.

Reprezentacja tej grupy: Aleksandra Zięba, Laura Majewska, Tymon Traczyk i Kacper Welcz wzięli udział w wycieczce do Pracowni Orange w Stoczku Łukowskim, zorganizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie.

Więcej informacji na stronie: http://iksstoczek.pl/stoczek-lukowski-na-pomaranczowym-szlaku/