Wyniki wyborów

Apel (2)Wyniki wyborów do SU na rok szkolny 2017/2018:

Oddano 158 głosów, wszystkie ważne.
Kinga Kaczorowska – 97 głosów – przewodnicząca
Izabela Jakubiec – 34 głosy – za-ca przewodniczącej
Michalina Makuch-  27 głosów – sekretarz
Gratulujemy! I życzymy kreatywnej pracy :)