Zajęcia pozalekcyjne

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieszanowie

Wykaz zajęć pozalekcyjnych  w roku szkolnym 2022/2023  dla kl. I-III

Lp. Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel

prowadzący

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. I czwartek 11.50-12.35 M.Franus
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. II środa 11.50-12.35 D.Kuca
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. III środa 11.50-12.35 M.Piwódzki
4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. I-III poniedziałek 12.45-13.30 M.Duda
5. Zajęcia logopedyczne kl.0 środa 8.00-8.45 M.Franus
6. Zajęcia logopedyczne  kl.I piątek 11.50-12.35 M.Franus
7. Zajęcia logopedyczne  kl.II-III wtorek 12.40-13.25 M.Franus

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych  kl. IV-VIII w roku szkolnym 2022/2023

Lp. Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel

prowadzący

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   z języka polskiego kl. IVa, IVb poniedziałek 13.40-14.25 L.Zaborniak
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki kl. IVa, IVb piątek 12.45-13.30 A.Sitarz
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   z języka polskiego                           kl. Va, Vb wtorek 13.40-14.25 W.Szymoniak
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki kl. Va, Vb czwartek 13.40-14.25 T.Broź
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                                  kl. VIa, VIb środa 12.45-13.30 M.Rydzewska
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                                          kl. VIa, VIb wtorek 13.40-14.25 B.Dragan
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                            kl. VII wtorek 14.35-15.20 W.Szymoniak
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                                          kl. VII czwartek 14.35-15.20 B.Dragan
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                                kl. VIIIa, VIIIb czwartek 14.35-15.20 L.Zaborniak
10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                                         kl. VIIIa, VIIIb środa 14.35-15.20 B.Dragan
11. Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne kl.IV-VI piątek 13.40-14.25 A.Sitarz
12. Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne kl.VII-VIII poniedziałek 14.35-15.20 B.Dragan
13. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl.IV-VI poniedziałek 13.40-14.25 M.Duda
14. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl.VII-VIII poniedziałek 14.30-15.15 M.Duda