Zajęcia pozalekcyjne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieszanowie – zajęcia pozalekcyjne

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych  w roku szkolnym 2023/2024  dla kl. I-III

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. I czwartek 11.50-12.35 A.Sopel
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. II piątek 11.50-12.35 M.Mazurek
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. III środa 11.50-12.35 B.Drachus
         
4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. I-III czwartek 12.45-13.30 B.Hołowaty
5. Zajęcia logopedyczne kl.0a wtorek 10.45-11.30 M.Franus
6. Zajęcia logopedyczne kl.0b piątek 9.45-10.30 M.Franus
7. Zajęcia logopedyczne  kl. I ab czwartek 11.50-12.35 M.Franus
8. Zajęcia logopedyczne  kl. II-III środa 11.50–12.35 M.Franus

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych  kl. IV-VIII w roku szkolnym 2023/2024

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   z języka polskiego kl. IV czwartek 12.45-13.30 L. Zaborniak
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki kl. IV piątek 12.45-13.30 E. Sałbut
         
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   z języka polskiego                           kl. Va, Vb czwartek 13.40-14.25 L. Zaborniak
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki kl. Va, Vb piątek 13.40-14.25 T. Broź
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                                  kl. VIa, VIb poniedziałek 13.40-14.25 W. Szymoniak
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                                          kl. VIa, VIb środa 13.40-14.25 T. Broź
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                            kl. VII, VIIb czwartek 14.30-15.15 M. Rydzewska
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                                          kl. VIIa, VIIb środa 14.30-15.15 A. Sitarz
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                                kl. VIII wtorek 14.30-15.15 W. Szymoniak
10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                                         kl. VIII poniedziałek 14.30-15.15 E. Sałbut
11. Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne kl. IV-Va środa 12.45-13.30 T. Broź
12. Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne kl. VII-VIII czwartek 13.40-14.25 T. Broź
13. Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne kl. IV-VI piątek 13.40-14.25 T. Broź
14. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. IV-VI wtorek 13.40-14.25 B. Hołowaty