Zajęcia pozalekcyjne

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieszanowie

Wykaz zajęć pozalekcyjnych  w roku szkolnym 2021/2022  dla kl. I-III

Lp. Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel

prowadzący

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. I środa 10.50-11.35 D.Kuca
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. II środa 10.50-11.35 M.Piwódzki
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   kl. IIIa IIIb wtorek 11.50-12.35 H.Dudzińska
4. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.I-III piątek 12.45-13.30 A.Sitarz
5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl. I-III środa 11.50-12.35 M.Duda
6. Zajęcia logopedyczne kl.0 wtorek 11.45-12.30 M.Franus
7. Zajęcia logopedyczne  kl.I środa 11.50-12.35 M.Franus
8. Zajęcia logopedyczne  kl.II wtorek 12.40-13.25 M.Franus
9. Zajęcia logopedyczne  kl.III poniedziałek 12.40-13.25 M.Franus

 

 

Wykaz zajęć pozalekcyjnych  kl. IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022

Lp. Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel

prowadzący

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   z języka polskiego kl. IV środa 12.45-13.30 P.Zaborniak
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki kl. IV poniedziałek 13.40-14.25 T.Broź
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   z języka polskiego             kl. Va, Vb piątek 11.50-12.35 M.Rydzewska
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki kl. Va, Vb wtorek 13.40-14.25 A.Sitarz
5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                       kl. VI piątek 13.40-14.25 L.Zaborniak
6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                            kl. VI wtorek 12.45-13.30 B.Dragan
7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                  kl. VIIa, VIIb wtorek 14.35-15.20 L.Zaborniak
8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                             kl. VIIa, VIIb poniedziałek 14.35-15.20 B.Dragan
9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z języka polskiego                       kl. VIIIa, VIIIb piątek 14.35-15.20 L.Zaborniak
10. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  z matematyki                             kl. VIIIa, VIIIb poniedziałek 14.35-15.20 T.Broź

 

11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl.IV-VI poniedziałek 13.40-14.25 A.Sitarz
12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. VII-VIII środa 14.35-15.20 A.Sitarz
13. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne kl.IV-VI środa 12.45-13.30 M.Duda
14. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne           kl. VII-VIII środa 14.35-15.20 M.Duda