Zaproszenie od Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Szanowni Państwo,

w najbliższy weekend na terenie naszej gminy odbywać się będą wydarzenia związane z obchodami 160. rocznicy powstania styczniowego. Sobota upłynie pod znakiem rowerowej gry terenowej, a w niedziele odbędą się uroczystości oficjalne w Starym Lublińcu i piknik „Powstańczy Biwak” na rynku w Cieszanowie.

Poniżej treść zaproszenia od organizatora:

Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszamy na cykl wydarzeń związanych z upamiętnieniem 160. rocznicy powstania styczniowego na pograniczu województw podkarpackiego i lubelskiego, które odbędą się w sobotę i niedzielę, 2–3 września 2023 r. Zaplanowane przez nas działania będą nawiązywały do jednych z najważniejszych, zwycięskich, leśnych bitew pod Kobylanką (1 i 6 maja 1863 r.). Odbywać się będą na terenie dzisiejszego powiatu lubaczowskiego, który w 1863 r. stanowił zaplecze działań zbrojnych powstania styczniowego – stąd rekrutowano siły powstańcze, dostarczano broń, żywność, tu znajdowały się szpitale dla rannych żołnierzy. Po dziś dzień istnieje tu wiele miejsc pamięci związanych z powstaniem: mogiły zbiorowe i indywidualne, tablice i innego rodzaju upamiętnienia.

Nasze wydarzenia mają na celu upowszechnienie i popularyzację wiedzy na temat regionalnego teatru działań powstańczych, a także związanych z nim ludzi.

> Sobota, 2 września

Pierwszego dnia zapraszamy do udziału wROWEROWEJ GRZE TERENOWEJ „LUDWIKU, WRÓĆ!”, dzięki której będzie można poznać bohaterów bitew pod Kobylanką. Uczestnicy przeniosą się w czasie do początku maja 1863 r., gdy na ówczesnym pograniczu austriacko-rosyjskim szykowano się do wielkiej konfrontacji z armią rosyjską. Wcielą się w role powstańczych patroli z formującej się partii Jana Żalplachty, którzy zostaną wysłani na nietypową misję. Na prośbę pani Tarnawieckiej będą musieli odszukać jej młodziutkiego syna, który kilka dni temu dołączył do oddziału gen. Antoniego Jeziorańskiego. Uda im się, jeśli wykażą się sprytem, rozwagą, zmysłem orientacji w terenie oraz charyzmą w kontaktach z powstańcami i oficerami. Ich działania i decyzje będą miały wpływ na finałową scenę gry, która zostanie odegrana na rynku w Cieszanowie. Gra będzie zawierać fabularyzowane sceny wywołujące emocje, jakie mogły towarzyszyć bohaterom sprzed 160 lat.

W grze uczestniczyć mogą kilkuosobowe zespoły poruszające się rowerami. Jej trasa (ok. 30 km) przebiegać będzie przez wybrane miejscowości gminy Cieszanów i gminy Narol, a prowadzić będzie m.in. przez miejsce upamiętnienia bitew pod Kobylanką.

Start gry o godzinie 13.00 na rynku w Cieszanowie, a jej finał odbędzie się w tym samym miejscu o godzinie 19.00.

Szczegółowe informacje na temat gry, w tym sposób zapisów, można znaleźć pod poniższym linkiem >>>>

> Niedziela, 3 września

Wydarzenia drugiego dnia rozpoczną się mszą św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu. Po jej zakończeniu odbędzie się wykład Dariusza Sałka, adiunkta w Dziale Historycznym Muzeum Kresów w Lubaczowie, na temat lokalnych wątków powstania styczniowego w kontekście innych działań tego zrywu niepodległościowego na terenie całości ziem polskich. Następnie na cmentarzu w Starym Lublińcu, przy nagrobku Ludwika Tarnawieckiego, odczytany zostanie Apel Pamięci.

O godzinie 14.00 na cieszanowskim rynku zorganizowany zostanie PIKNIK „POWSTAŃCZY BIWAK” z udziałem rekonstruktorów historycznych. Na jedno popołudnie Rynek zamieni się w powstańcze obozowisko, z namiotami, ogniskami, kuchnią, lazaretem, placem do ćwiczeń itd. Podczas pikniku rekonstruktorzy prezentować będą różnorodne aktywności, do których zapraszać będą także widzów – pokazy musztry, obsługi i naprawy broni z epoki, szycia mundurów, opatrywania rannych, śpiewu. W trakcie wydarzenia odbędą się też występy artystyczne przygotowane przez uczniów szkół podstawowych w Cieszanowie i Nowym Lublińcu. Na zakończenie pikniku wystąpi męska grupa śpiewacza „Mołodcy”, która wykona repertuar śpiewany przez powstańców w 1863 r. Aby podkreślić wielonarodowy charakter zrywu, w którym obok Polaków walczyli także Ukraińcy, Białorusini i Litwini, zaśpiewane zostaną także pieśni w tych językach.

Wszystkie działania realizowane przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w ramach projektu pn. Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim zostały dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, a także Powiatu Lubaczowskiego, Województwa Podkarpackiego oraz Miasta i Gminy Cieszanów. Współorganizatorem zadania jest stowarzyszenie Pospolite Ruszenie oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

W razie pytań dodatkowych z Państwa strony zachęcamy do kontaktu, na wszelkie pytanie odpowie Mateusz Żurek, kierownik projektu, asystent w Dziale Historycznym Muzeum, email: mateusz.zurek@muzeumkresow.eu, tel. 16 632 18 02.

W załączeniu przesyłamy plakaty naszych wydarzeń z prośbą o rozpropagowanie wśród wszystkich zainteresowanych.

Do zobaczenia na powstańczym szlaku!

Zespół Muzeum Kresów w Lubaczowie