ZbieramTo w szkole.

W obecnym roku szkolnym przystępujemy do akcji prowadzonej przez Zakon Księży Sercanów z Lublina. Zakonnicy poprzez swoje Misje, które prowadzą poza granicami pomagają mieszkańcom Filipin, Boliwii i Czadu.

Zakon prowadzi już zbiórki na rzecz swoich misji zagranicznych poprzez akcję zbieramTo.

Od obecnego roku akcję poszerzono na ZbieramTo w szkole i nasza szkoła właśnie w ten sposób zdecydowała się wspierać działalność Misji Zagranicznych Zakonu Sercanów. Na potrzeby swoich działań Zakon  zbiera zużyte baterie, telefony, smartfony, tablety, zegarki tarczowe, znaczki pocztowe i monety.

Chcąc dołożyć nasze małe wsparcie wystawiamy też w naszej szkole pojemniki i plakaty informacyjne. Zapraszamy do przekazywania wyżej wymienionych zużytych sprzętów.
Od jutra można pozostawiać je w szkole przy ulicy Sobieskiego, a od przyszłego tygodnia w budynku przy ulicy Mickiewicza.

Poniżej informacje plakatowe od koordynatorów akcji: