Dyrektor i nauczyciele

Kadra nauczycielska prowadząca poszczególne zajęcia szkolne

 w Szkole Podstawowej w Cieszanowie

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Wilusz

Wychowanie przedszkolne
mgr Anna Borcz
mgr Joanna Ozimek

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Kuca
mgr Helena Dudzińska
mgr Małgorzata Franus
mgr Danuta Mielnik
mgr Marek Piwódzki

Język polski
mgr Marta Rydzewska
mgr Leokadia Zaborniak
mgr Piotr Zaborniak

Język angielski
mgr Anna Kołodziej
mgr Anna Pajączkowska

Język niemiecki
mgr Anna Krygowska-Kobiałka

Matematyka
mgr Teresa Broź
mgr Barbara Dragan
mgr Anna Sitarz

Przyroda
mgr inż. Czesława Matyaszek
mgr Maria Zubrzycka

Biologia
mgr Maria Zubrzycka

Chemia
mgr Agata Dudzińska

Fizyka
mgr Tadeusz Sitarz

Geografia
mgr Tadeusz Sitarz

Historia
mgr Kazimiera Rogowska
mgr Paweł Płonczyński

Technika
mgr Kazimierz Wolanin

Plastyka
mgr Stanisław Kędzior

Muzyka
mgr Paweł Młodowiec

Zajęcia informatyczne
mgr Kazimierz Wolanin

Doradztwo zawodowe
mgr Łukasz Wolanin

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Kazimiera Rogowska
mgr Paweł Płonczyński

Wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Tryniecki
mgr Dorota Bakalarczyk – Żyła
mgr Aleksandra Kornafel

Religia
s. Katarzyna – Teresa Pietrasz
ks. Krzysztof Bylina
ks. Mariusz Dziadosz

Bibliotekarz
mgr Edyta Jakubiec
mgr Łukasz Wolanin

Zajęcia rewalidacyjne
mgr Edyta Jakubiec
mgr Barbara Drachus
mgr Magdalena Duda

Nauczyciele wspomagający
mgr Marzena Wilusz
mgr Edyta Jakubiec
mgr Barbara Drachus
mgr Magdalena Duda

Świetlica szkolna
mgr Aleksandra Kornafel
mgr Elżbieta Zapalska-Serkis