Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
rok szkolny 2021/2022

  • Przewodnicząca – Barbara Ważna
  • Z-ca przewodniczącej – Małgorzata Mizyn
  • Sekretarz – Anna Rębacz
  • Skarbnik – Anna Sitarz – Szałańska
  • Członek – Robert Kulczycki

Regulamin-Rady-Rodziców 2021/2022