Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
rok szkolny 2021/2022

  • Przewodnicząca – Małgorzata Duda
  • Z-ca przewodniczącej – Anna Sitarz-Szałańska
  • Sekretarz – Barbara Hałajko
  • Skarbnik – Edyta Gusztab
  • Członek – Agnieszka Sitarz

Regulamin-Rady-Rodziców 2022