Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
rok szkolny 2021/2022

  • Przewodnicząca – Wioletta Kut
  • Z-ca przewodniczącej – Anna Sitarz-Szałańska
  • Sekretarz – Agnieszka Łabisz
  • Skarbnik – Karolina Olesek
  • Członek – Barbara Hałajko

Regulamin-Rady-Rodziców 2022