Aktywna Tablica SPE

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieszanowie przystąpił do rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica SPE”. To program dzięki któremu nasza szkoła wzbogaciła się o specjalistyczne pomoce dydaktyczne i sprzęt do zajęć .

W ramach programu „Aktywna Tablica SPE” zakupiono do szkoły:

 • Interaktywny monitor dotykowy Samsung
 • Będzie Dobrze – program wspierający kształcenie kompetencji emocjonalno-społecznych
 • Moc Emocji kl.1-3 – program multimedialny
 • Moc Emocji kl. 4-8 – program multimedialny
 • Dysleksja Pro poziom 1 i 2
 • Koncentracja Uwagi PRO
 • Mat Świat. Materiały edukacyjne.
 • Spektrum Autyzmu Pro poziom 1 i 2 – program multimedialny + 2 tablety
 • Percepcja Słuchowa i Przetwarzanie Słuchowe
 • Śmiało do Szkoły
 • Logopedia Pakiet platinum + mikrofon
 • Uczeń Zdolny
 • Uczeń na Start
 • Lekcjoteka – język polski
 • Lekcjoteka – matematyka
 • Lekcjoteka – przyroda.

Sprzęt zakupiony w  ramach programu jest na bieżąco wykorzystywany przez nauczycieli na zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, dydaktyczno- wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych, a także na godzinach wychowawczych.

Udział w programie wpływa pozytywnie na doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, polepsza warunki nauki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzbogaca metody i formy pracy z uczniami oraz zwiększa motywację w kierunku wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnej w nauczaniu.