Laboratoria Przyszłości.

Od roku 2021 nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Laboratoria Przyszłości to wsparcie finansowe szkół, które zostanie wykorzystane na wyposażenie pracowni technicznych, informatycznych i medialnych.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). – źródło

Zgodnie z zasadami przyznawania dotacji w ramach tego programu nasza szkoła otrzymała od MEiN wsparcie w kwocie 76 800 zł.

Z uzyskanych środków finansowych Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieszanowie zakupił pracownię techniczną z wyposażeniem (stoły, szafy, narzędzia i AGD), dodatkowe wyposażenie do pracowni informatycznych pozwalające na aktywną naukę modelowania 3D, mikrokontrolery do nauki programowania i podstaw elektroniki.