Pracownicy

Pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieszanowie

Barbara Chmiel – sekretarz
Marzena Ważny – intendent
Magdalena Róg – pomoc nauczyciela
Dominika Pietruch – pomoc nauczyciela, sprzątaczka
Maria Kocik – sprzątaczka
Teresa Bundyra – sprzątaczka
Iwona Lisowska – sprzątaczka
Bogusława Swacha – sprzątaczka
Małgorzata Żyła – sprzątaczka
Mariusz Gajda – konserwator
Zenon Kustrzyk – konserwator