Pracownicy

Pracownicy obsługi i administracji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieszanowie

Barbara Chmiel – sekretarz
Alicja Piertuch – intendent
Marzena Ważny – pomoc nauczyciela
Magdalena Róg – pomoc nauczyciela
Dominika Pietruch – pomoc nauczyciela
Maria Kocik – sprzątaczka
Teresa Bundyra – sprzątaczka
Jolanta Wojciechowska – sprzątaczka
Bogusława Swacha – sprzątaczka
Małgorzata Żyła – sprzątaczka
Mariusz Gajda – konserwator
Antoni Mazepa – konserwator
Zenon Kustrzyk – konserwator