Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Cieszanowie uczestniczy w drugiej edycji narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021 – 2025.

W ramach tego programu nasza placówka otrzymała w marcu 2022 roku dofinansowanie w wysokości 17 tysięcy złotych. 15 tys. stanowi wsparcie dla biblioteki szkolnej, a 2 tys. na wyposażenie oddziału przedszkolnego. Cała kwota to dotacja z NPRCZ – 13 500 i wkład własny organu prowadzącego szkołę – gmina Cieszanów.

Zgodnie z przedstawionym wnioskiem o dofinansowanie uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych zgodnie z zainteresowaniem czytelników, ich propozycjami i sugestiami kadry pedagogicznej oraz rodziców.
Część środków zostanie przeznaczona na wyposażenie biblioteki szkolnej oraz na nagrody i upominki dla aktywnych czytelników.

Specjalna część dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 będzie też przeznaczona na wyposażenie w naszych najmłodszych uczniów. Dzięki pozyskanym środkom dla uczestników oddziału przedszkolnego stworzymy specjalny zbiór książek i wydawnictw dostosowany do ich wieku i możliwości czytelniczych.