Youngster

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole realizowany jest  program językowy Youngster. Youngster to dodatkowe zajęcia z j. angielskiego adresowane do uczniów klas VIII szkół podstawowych z obszarów wiejskich. Program jest organizowany i sponsorowany przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz wydawnictwo Macmillan, z którego uczestnicy otrzymali darmowe podręczniki. W zajęciach uczestniczy 15 uczniów z naszej szkoły . Zajęcia są uzupełnieniem i rozwinięciem programu nauczania. W naszej szkole dodatkowe lekcje prowadzone są przez panią Joannę Hejnowicz, odbywają się  w poniedziałki, wtorki oraz czwartki i realizowane są w wymiarze 90 godzin dydaktycznych w roku szkolnym. Program stawia na pobudzenie wewnętrznej motywacji ucznia do nauki dlatego nie ma tu  ocen, klasówek, sprawdzianów i prac domowych. Jedyny koszt jaki ponoszą uczniowie to 5 zł miesięcznie od uczestnika.