Redakcja.

Pierwszy numer gazetki naszej gazetki szkolnej ukazał się w marcu 2015 roku.

W roku szkolnym 2021/2022 opiekunem redakcji jest Pani Anna Kołodziej.