II etap

Wychowawcy świetlicy szkolnej drugiego etapu nauczania:

mgr Helena Dudzińska

mgr Danuta Kuca

mgr Krzysztof Figiela

mgr Marek Piwódzki

Do świetlicy szkolnej uczęszcza 111 uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej. Uczniowie dojeżdżają z następujących miejscowości: Cieszanów – 10, Folwarki – 9, Chotylub – 19, Żuków – 10, Kowalówka – 2, Gorajec – 4, Dąbrówka – 5, Niemstów – 23, Nowe Sioło – 22, Nowy Lubliniec – 7.  Ze świetlicy szkolnej korzystają także uczniowie z Cieszanowa, którzy po skończonych lekcjach pozostają jeszcze w szkole lub mają zajęcia świetlicowe pomiędzy innymi lekcjami.

Rodzaje zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej:

  • Zajęcia w pracowni informatycznej, np.: wyszukiwanie informacji potrzebnych przy odrabianiu zadań domowych, projektów, gry edukacyjne.
  • Zajęcia na boiskach szkolnych: piłka nożna, tenis ziemny, koszykówka, piłka ręczna.
  • Zajęcia w hali sportowej: tenis stołowy, piłka nożna, piłka ręczna.
  • Zajęcia w klasach: odrabianie zadań domowych, gra w szachy, gra w warcaby, nauka orgiami, zajęcia plastyczne.
  • Inne zajęcia realizowane zgodnie z planem pracy wychowawcy: pogadanki, dyskusje, rozmowy na bieżące tematy.
  • Przygotowywanie gazetek okolicznościowych.

Zajęcia pozalekcyjne:

Świetlica szkolna współpracuje ze Szkolną Grupą Turystyczno-Krajoznawczą. W ramach tej współpracy uczniowie mogą poznawać walory historyczne i przyrodnicze Gminy Cieszanów oraz Roztocza Wschodniego, uczestnicząc w rajdach rowerowych i pieszych.