Czyste powietrze wokół nas

Jest to krajowy program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia. Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Program edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów. Realizowany jest przez nauczycieli oddziału przedszkolnego.