Dyrektor i nauczyciele

Kadra nauczycielska prowadząca poszczególne zajęcia 

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Cieszanowie

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Wilusz

Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr Marta Rydzewska
mgr Stanisław Kędzior

Wychowanie przedszkolne
mgr Joanna Ozimek
mgr Elżbieta Zapalska-Serkis
mgr Anna Sopel
mgr Anna Antoniów
mgr Joanna Szymańska
mgr Barbara Ważna

Edukacja wczesnoszkolna
mgr Danuta Kuca
mgr Helena Dudzińska
mgr Małgorzata Franus
mgr Marek Piwódzki

Język polski
mgr Marta Rydzewska
mgr Waldemar Szymoniak
mgr Leokadia Zaborniak
mgr Piotr Zaborniak

Język angielski
mgr Anna Kołodziej
mgr Anna Pajączkowska
mgr Joanna Hejnowicz

Język niemiecki
mgr Anna Krygowska

Matematyka
mgr Teresa Broź
mgr Barbara Dragan
mgr Anna Sitarz

Przyroda
mgr inż. Maria Zubrzycka

Biologia
mgr inż. Maria Zubrzycka

Chemia
mgr Agata Dudzińska

Fizyka
mgr Tadeusz Sitarz
mgr Irena Staniuk

Geografia
mgr Tadeusz Sitarz
mgr inż. Maria Zubrzycka

Historia:
mgr Kazimiera Rogowska
mgr Paweł Płonczyński
mgr Stanisław Kędzior
mgr Tomasz Róg
mgr Łukasz Wolanin

Wiedza o społeczeństwie
mgr Kazimiera Rogowska
mgr Paweł Płonczyński

Technika
mgr Piotr Zaborniak

Plastyka
mgr Stanisław Kędzior
mgr Joanna Szymańska

Muzyka
mgr Paweł Młodowiec

Informatyka
mgr Łukasz Wolanin
mgr Piotr Zaborniak
mgr Tadeusz Sitarz

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Łukasz Wolanin

Doradztwo zawodowe
mgr Łukasz Wolanin

Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Kazimiera Rogowska
mgr Paweł Płonczyński

Wychowanie fizyczne
mgr Krzysztof Tryniecki
mgr Dorota Bakalarczyk – Żyła
mgr Aleksandra Kornafel
mgr Piotr Jarosiewicz

Religia
ks. Stanisław Solilak
ks. Radosław Łukasiewicz
s. Barbara Baum

Bibliotekarz
mgr Edyta Jakubiec
mgr Łukasz Wolanin

Zajęcia rewalidacyjne
mgr Marta Rydzewska
mgr Edyta Jakubiec
mgr Barbara Drachus
mgr Magdalena Duda
mgr Barbara Dragan
mgr Małgorzata Franus
mgr Paulina Banaś
mgr Aleksandra Kornafel

Nauczyciele wspomagający
mgr Marzena Wilusz
mgr Edyta Jakubiec
mgr Barbara Drachus
mgr Magdalena Duda
mgr Aleksandra Kornafel
mgr Paulina Banaś

Świetlica szkolna
mgr Krzysztof Figiela
mgr Danuta Kuca
mgr Helena Dudzińska
mgr Marek Piwódzki
mgr Piotr Jarosiewicz
mgr Tomasz Róg