Dyrektor i nauczyciele

Kadra nauczycielska prowadząca poszczególne zajęcia 

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Cieszanowie

Dyrektor Szkoły
mgr Marzena Wilusz

Zastępca Dyrektora Szkoły
mgr Marta Rydzewska
mgr Stanisław Kędzior

Wychowanie przedszkolne:
mgr Maria Artwik
mgr Elżbieta Zapalska-Serkis
mgr Anna Antoniów
mgr Joanna Szymańska
mgr Elżbieta Witek
mgr Barbara Witko
mgr Barbara Ważna

Edukacja wczesnoszkolna:
mgr Maria Mazurek
mgr Anna Sopel
mgr Małgorzata Franus
mgr Marek Piwódzki
mgr Barbara Drachus

Język polski:
mgr Marta Rydzewska
mgr Waldemar Szymoniak
mgr Leokadia Zaborniak
mgr Piotr Zaborniak

Język angielski:
mgr Anna Kołodziej
mgr Anna Pajączkowska

Język niemiecki:
mgr Anna Krygowska

Matematyka:
mgr Teresa Broź
mgr Ewelina Sałbut
mgr Anna Sitarz

Przyroda:
mgr inż. Maria Zubrzycka

Biologia:
mgr inż. Maria Zubrzycka

Chemia:
mgr Agata Dudzińska

Fizyka:
mgr Tadeusz Sitarz

Geografia:
mgr Tadeusz Sitarz
mgr Piotr Jarosiewicz

Historia:
mgr Tomasz Róg
mgr Łukasz Wolanin

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Waldemar Szymoniak

Technika:
mgr Piotr Zaborniak

Plastyka:
mgr Stanisław Kędzior

Muzyka:
mgr Paweł Młodowiec

Informatyka:
mgr Łukasz Wolanin
mgr Piotr Zaborniak

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Łukasz Wolanin

Doradztwo zawodowe:
mgr Łukasz Wolanin

Wychowanie do życia w rodzinie:

Wychowanie fizyczne:
mgr Krzysztof Tryniecki
mgr Dorota Bakalarczyk – Żyła
mgr Piotr Jarosiewicz

Religia:
ks. Stanisław Solilak
ks. Radosław Łukasiewicz
s. Władysława Kwiatkowska

Bibliotekarz:
mgr Edyta Jakubiec
mgr Łukasz Wolanin

Zajęcia rewalidacyjne:
mgr Marta Rydzewska
mgr Edyta Jakubiec
mgr Barbara Drachus
mgr Małgorzata Franus
mgr Aleksandra Andrzejewska
mgr Marzena Rejman
mgr Agnieszka Walenta

Nauczyciele wspomagający:
mgr Marzena Wilusz
mgr Edyta Jakubiec
mgr Barbara Drachus
mgr Aleksandra Andrzejewska
mgr Anna Sopel
mgr Barbara Witko

Świetlica szkolna:
mgr Krzysztof Figiela
mgr Marek Piwódzki
mgr Piotr Jarosiewicz
mgr Maria Mazurek
mgr Agata Dudzińska
mgr Małgorzata Franus

Pedagog:

mgr Barbara Hołowaty

Pedagog specjalny:

mgr Barbara Drachus

Psycholog:

mgr Agata Żyła