Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Cieszanowie:

 

Przewodnicząca – Gabriela Zaborniak

Zastępca przewodniczącej – Julia Pietruch

Członek Zarządu – Wiktor Ważny

 

Opiekun Samorządu: Łukasz Wolanin