Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Cieszanowie:

 

Przewodnicząca – Natalia Wawrów

Zastępca przewodniczącej – Gabriela Zaborniak

Członek Zarządu – Franciszek Kołodziej

Opiekun Samorządu: Aleksandra Andrzejewska