Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Cieszanowie:

 

Przewodnicząca – Gabriela Ważna

Zastępca przewodniczącej – Laura Majewska

Członek Zarządu – Julia Lisowska

 

Opiekun Samorządu: Łukasz Wolanin