Psycholog

Psycholog

Psycholog szkolny dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania. W naszej szkole gabinet psychologa to miejsce, gdzie uczniowie, a także rodzice w spokojnej atmosferze znajdą zrozumienie, akceptację i uzyskają pomoc w potrzebie.

PSYCHOLOG SZKOLNY – Agata Żyła

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek:

8:30 – 11:00

Szkoła Podstawowa

ul. Mickiewicza 73

Gabinet nr 40

11:00 – 12:30

Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej

ul. Jana III Sobieskiego 1

Wtorek:

8:30 – 12:30

Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej

ul. Jana III Sobieskiego 1

Środa:

9:30 – 12:30

Szkoła Podstawowa

ul. Mickiewicza 73

Gabinet nr 40

ZADANIA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Dla Ucznia:

 • rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia;
 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia;
 • prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z uczniami;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach;
 • rozmowy, spotkania w razie potrzeb;
 • przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym;
 • podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych.

Dla Rodzica:

 • indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów;
 • udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu rodziców do specjalistycznych placówek;
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.

 

Dla Nauczyciela:

 • wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień i potrzeb uczniów;
 • pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów;
 • konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych oddziaływań wobec uczniów;
 • interwencje wychowawcze w razie potrzeb;
 • pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy;
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach.