Szkolny Klub Sportowy

Projekt realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego oraz w naszej szkole. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dofinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i samorządy lokalne województwa podkarpackiego.

W obecnym roku szkolnym w ramach Szkolnego Klubu Sportowego realizowane są zajęcia z dwoma grupami uczniów. Każda z grup trenuje po dwie godziny tygodniowo z nauczycielami wychowania fizycznego. Uczniowie biorący udział w zajęciach trenują pod okiem Pani Doroty Bakalarczyk-Żyła i Pana Krzysztofa Trynieckiego.

Głównym celem realizowanych zajęć jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, a także podniesienie atrakcyjności zajęć.