SKS i WFzAWF.

Projekt Szkolny Klub Sportowy, który jest realizowany w naszej szkole finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dofinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i samorządy lokalne województwa podkarpackiego.

W obecnym roku szkolnym (2023/2024) w ramach Szkolnego Klubu Sportowego realizowane są zajęcia z dwoma grupami uczniów. Zajęcia z grupą dziewcząt
z klas 5 i 6, która liczy 23 osoby, prowadzone są przez p. Dorotę Bakalarczyk-Żyła. Zajęcia z grupą chłopców z klas 5 i 6, która liczy 17 osób, prowadzone są przez p. Krzysztofa Trynieckiego. Zajęcia każdej z grup odbywają się 2 razy
w tygodniu i trwają 1 godzinę. Głównym celem realizowanych zajęć jest stworzenie możliwości do aktywnego spędzania wolnego czasu, zachęcanie  uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw.

Oprócz wyżej wymienionego projektu realizowany jest program „WF
z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii”. Program finansowany jest przez Ministersto Edukacji i Nauki przy wsparciu Akademii Wychowania Fizycznego działających na terenie naszego kraju. Celem projektu jest poprawa stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych po okresie nauki zdalnej – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

Zajęcia z grupą dziewcząt z klas 7 i 8 oraz grupą chłopców z klas 8, która liczy 14 osób, prowadzone są przez p. Dorotę Bakalarczyk-Żyła. Zajęcia z grupą chłopców z klas 7, która liczy 15 osób, prowadzone są przez p. Krzysztofa Trynieckiego. Zajęcia każdej z grup odbywają się 2 razy w tygodniu i trwają
1 godzinę.

Jedną z głównych wytycznych obu realizowanych  w naszej szkole programów jest monitorowanie realizowanej przez nauczycieli diagnozy kondycji fizycznej uczniów. Ocena poziomu sprawności fizycznej wynika z wybranych pomiarów somatycznych i testów sprawnościowych, w których uczestniczą wszyscy uczęszczający na zajęcia uczniowie. Wyniki uczniów drogą elektroniczną przesyłane są do koordynatorów obu wymienionych wyżej projektów.