Szkolne Pakiety Multimedialne OSE

Nasza Szkoła znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w 2020 roku dostarczył tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Koszt pozyskanego sprzętu to prawie 25 tys. zł.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług wraz z oprogramowaniem.

NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał Szkole Podstawowej w Cieszanowie „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE” składający się z 25 zestawów, których elementami są: tablet wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.

Nowe tablety nie tylko urozmaiciły i wzbogaciły szkolne zajęcia, ale również wzbudziły u naszych uczniów motywację do nauki.