Pracownicy

Pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Cieszanowie

Barbara Chmiel – sekretarz
Maria Kocik – sprzątaczka
Stanisława Kołodziej – sprzątaczka
Jolanta Wojciechowska – sprzątaczka
Adam Stanowski – konserwator