Pracownicy

Pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Cieszanowie

Barbara Chmiel – sekretarz
Maria Kocik – sprzątaczka
Teresa Bundyra – sprzątaczka
Jolanta Wojciechowska – sprzątaczka
Bogusława Swacha – sprzątaczka
Mariusz Gajda – konserwator