Samorządy klasowe

Samorząd klasy IVa:

 

Przewodniczący: Julia Lisowska
Z-ca przewodniczącego: Marcin Mazurek
Skarbnik: Jakub Bajek

 

 

Samorząd klasy IVb:

 

Przewodniczący: Gabriela Ważna
Z-ca przewodniczącego: Oliwia Mielniczek
Skarbnik: Jakub Kawalerski
Sekretarz: Jakub Malec

 

 

Samorząd klasy V:

 

Przewodniczący: Maja Kulczycka
Z-ca przewodniczącego: Maja Zając
Skarbnik: Oliwia Kopciuch
Sekretarz: Paulina Bauman

 

 

Samorząd klasy VI a:


Przewodniczący: Łukasz Kudyba
Z-ca przewodniczącego: Paulina Zubrzycka
Skarbnik: Hubert Woźniewicz

 

 

 

Samorząd klasy VIb:

 

Przewodniczący: Amelia Szymanowska
Zastępca przewodniczącego: Przemysław Jabłoński
Sekretarz: Amelia Szymanowska
Skarbnik: Kamil Staniuk

 

 

Samorząd klasy VIIa:


Przewodniczący: Izabela Jakubiec
Zastępca przewodniczącego: Ewelina Kopciuch
Sekretarz: Zuzanna Kolasa
Skarbnik:Natalia Skubis

 

 

Samorząd klasy VIIb:


Przewodniczący: Kinga Kaczorowska
Z-ca przewodniczącego: Mateusz Dudziński
Skarbnik: Aleksandra Ciepła