Szkolny Klub Sportowy

Projekt realizowany na terenie województwa podkarpackiego oraz w naszej szkole. Projekt finansowany jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz dofinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i samorządy lokalne województwa podkarpackiego. Projekt ten w I półroczu realizował 1 nauczyciel wychowania fizycznego z grupą 18 uczniów, prowadząc zajęcia pozalekcyjne dwa razy w tygodniu. Obecnie szkoła za pośrednictwem organu prowadzącego aplikowała o dwie grupy sportowe, które od lutego do grudnia 2018r. prowadzić będzie 2 nauczycieli wychowania fizycznego.  Głównym celem realizowanych zajęć jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, a także podniesienie atrakcyjności zajęć.