Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
rok szkolny 2018/2019

  • Przewodniczący – Joanna Makuch
  • Z-ca przewodniczącego – Agata Sigłowa
  • Sekretarz – Aneta Ważny
  • Skarbnik – Monika Chmiel
  • Członek – Justyna Ważna

Regulamin Rady Rodziców