Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Cieszanowie 
rok szkolny 2019/2020

  • Przewodnicząca – Ewa Zając
  • Z-ca przewodniczącej – Monika Rajter
  • Sekretarz – Małgorzata Mizyn
  • Skarbnik – Anna Sitarz – Szałańska
  • Członek – Iwona Lisowska

Regulamin-Rady-Rodziców 2020