Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Cieszanowie:

 

Przewodnicząca –Michalina Makuch

 

 

 

Zastępca przewodniczącej – Łukasz Kudyba

 

 

 

Członek SU – Ewelina Kopciuch

 

 

Członek SU – Aleksandra Ciepła

 

 

 

 

Członek SU – Malwina Dobrowolska

 

 

 

 

 

Opiekun Samorządu: Anna Pajączkowska