Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Cieszanowie:

 

Przewodnicząca –Alicja Rajter

Zastępca przewodniczącej – Laura Majewska

Członek Zarządu – Dominik Kociołek

 

Opiekun Samorządu: Anna Kołodziej