Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Zarząd Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Cieszanowie:

 

 

Przewodnicząca –Malwina Dobrowolska

 

 

.

Zastępca przewodniczącej – Alicja Rajter

 

 

 

Członek Zarządu – Łukasz Kudyba

 

 

 

Opiekun Samorządu: Anna Pajączkowska