Platforma E-learning

Platforma E-learning stanowi wirtualne środowisko kształcenia i pracy, dzięki któremu szkoła będzie mogła efektywnie wspierać proces dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i internetu. Dzięki platformie uczniowie mają możliwość uczenia się i uczestniczenia w kursie w dowolnym czasie i miejscu

Instrukcja Platformy E-learning