Informacje.

 

Ważne informacje z działalności szkoły:

– Od 6 maja prowadzimy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

– Od 18 maja prowadzimy zajęcia rewalidacyjne w szkole w kontakcie bezpośrednim oraz w formie online. O formie realizacji zajęć zdecydowali rodzice oraz uczniowie.

– Od 25 maja prowadzimy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.

– Od 25 maja prowadzimy na terenie szkoły oraz na platformie BigBlueButton konsultacje dla
uczniów klas VIII. O formie realizacji konsultacji zdecydowali rodzice oraz uczniowie.

– Od 25 maja nauczyciele-bibliotekarze zapraszają do szkolnych bibliotek w obu budynkach – godziny otwarcia bibliotek podawane są w e-dzienniku.

Więcej informacji na powyższe tematy uczniowie oraz rodzice znajdą w e-dzienniku.

Realizacja wszystkich zajęć odbywa się w oparciu o wytyczne GIS, MZ i MEN.