Przedświąteczna wizyta w NZOL-u w Nowym Siole

NZOL (3)10 kwietnia 2017r. w ramach działającego w szkole Klubu Wolontariusza młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Cieszanowie- Nowym Siole pod kierunkiem p. Barbary Hołowaty, p. Pawła Młodowca i p. Kazimierza Wolanina udała się z wizytą do pensjonariuszy zamieszkujących w pobliskim NZOL-u w Nowym Siole.

Przedstawiony program artystyczny zawierał znane i lubiane piosenki, połączone z popisami gry uczniów na instrumentach muzycznych.

Zgromadzona publiczność chętnie włączała się do wspólnego śpiewu i nagradzała młodych artystów gromkimi brawami.

Po zakończonym koncercie dzieci i młodzież złożyła życzenia świąteczne i wręczyła wszystkim mieszkańcom wykonane przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem dyrektora Stanisława Kędziora świąteczne kartki. W odpowiedzi na to młodzi artyści otrzymali od dyrekcji NZOL-u słodki poczęstunek oraz wykonaną przez pensjonariuszy na terapii zajęciowej piękną, ogromną pisankę na ręce dyrekcji naszej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.

W miłej atmosferze młodzież powróciła do szkoły.