Spotkania z rodzicami.

Zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami

w najbliższy wtorek (7 września 2021 r.)
i środę (8 września 2021 r.):

I etap –  wtorek:

kl. I i II godz. 18.00;

kl. IIIa i IIIb godz.18.30

II etap – środa:

kl. IV, Va, Vb, VIIa, VIIb godz. 18.00;

kl. VI, VIIIa, VIIIb godz. 18.30.

Zebrania odbędą się w klasopracowniach przypisanych danej klasie.

W środę o godz. 19.00 zaplanowano spotkanie „Trójek klasowych” z dyrekcją szkoły.
W trosce o wspólne zdrowie i bezpieczeństwo nie zaplanowano spotkań ogólnych. Podczas wizyty w szkole prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa (maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny).

Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o niezawodne przybycie:

Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy.