Spotkanie z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Sakralnymi.

14 kwietnia 2023 r. uczniowie najstarszych klas naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Cieszanowie. Do szkoły przybyli: prezes stowarzyszenia – pan Edward Dziaduła, zastępca prezesa – pan Antoni Tabaczek oraz sekretarz – pani Anna Kamińska.

W trakcie spotkania pan Edward Dziaduła zapoznał uczniów z działalnością Towarzystwa. Nawiązując do nagrobków znajdujących się na cieszanowskim cmentarzu, przedstawił wiele ciekawych informacji dotyczących osób i wydarzeń związanych z naszym regionem. Prelekcję uzupełniła prezentacja nagrobków najcenniejszych pod względem artystycznym, którą przygotował i omówił nauczyciel historii – pan Tomasz Róg.

Aut.: Marta Rydzewska

spotkanie-z-tow-01
« z 6 »