Zalecenia Kuratora Oświaty dot. koronawirusa.

Szanowni rodzice i drogie dzieci, w  ostatnich dniach otrzymujemy wiele informacji dotyczących koronawirusa. Monitorowaniem zagrożenia zajmują się odpowiednie służby państwowe i przekazują informacje jak powinniśmy postępować. Na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zamieszczono również wytyczne co powinniśmy robić. Zajrzyjcie tam jeśli chcecie więcej informacji.