Ubezpieczenie.

Szanowni Państwo, w tym roku szkolnym kontynuujemy polisę ubezpieczeniową
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Wiener. Prosimy zapoznać się z ogólnymi warunkami polisy.
Przypominamy jednocześnie, że ubezpieczenie jest dobrowolne.
Polisa obejmuje okres od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

NNW_Oswiata_IDD

NNW_Oswiata_OWU