Wycieczka do Nadleśnictwa w Lubaczowie

Nadleśnictwo (11)Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej miały możliwość wyjazdu do Nadleśnictwa w Lubaczowie. Celem wycieczki było poznanie sali edukacyjnej Nadleśnictwa oraz ważnych okazów przyrodniczych znajdujących się w naszym regionie.

Pani leśnik przedstawiła dzieciom zbiory ptaków i zwierząt żyjących w polskich lasach. Bardzo ciekawie opowiadała o florze i faunie występujących w naszym regionie. Później dzieci pooglądały film przyrodniczy, a następnie pracowały w grupach przy rozpoznawaniu ptaków zimujących i odlatujących do ciepłych krajów oraz odgadywaniu nazw roślin.

Na koniec wycieczki udaliśmy się do kina na film animowany pt. „Jak uratować mamę”. Wyjazd był bardzo udany!