Zajęcia wyjazdowe w Janowie Lubelskim

Zajęcia wyjazdowe w Janowie Lubelskim realizowane w ramach projektu „Razem odkryjmy świat programowania”

10 kwietnia 2018r. uczniowie klas I – III biorący udział w projekcie „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego/rzeszowskiego” wyruszyli wraz z nauczycielami na wycieczkę do Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim.

Najpierw dzieci udały się do głównego laboratorium wiedzy, gdzie dzięki multimediom poznały najważniejsze zagadnienia z zakresu botaniki i zoologii. Dzieci zajrzały w niewidzialne gołym okiem tajniki natury, a wszystko to dzięki specjalnie zaprojektowanym soczewkom i kamerom. Ekspozycja obejmowała: m.in. mrówkarium, terrarium, żywe skamieliny, insektarium, akwarium, profil glebowy.

W laboratorium RUNO LEŚNE pani animatorka zapoznała dzieci z podstawowymi informacjami z zakresu botaniki, zaś w laboratorium AWIFAUNY I TROPOSFERY przedstawiła bogactwo awifauny janowskiej, zasady aerodynamiki i niezwykłe zjawiska atmosferyczne.

W czwartym laboratorium RECYKLINGU i ENERGII dzięki ekspozycjom uczniowie poznali różne rodzaje, źródła oraz sposoby wykorzystania energii oraz ideę, metody i sposoby recyklingu. Już sama aranżacja przestrzeni budynku nawiązywała do idei ekologii, m.in. ściana odpadów, mozaika z odzyskanego szkła, instalacje z przedmiotów z recyklingu.

Po obiedzie dzieci udały się do PARKU LINOWEGO, gdzie kilkakrotnie pokonywały czekające ich przeszkody.

Wieczorem pełne wrażeń wróciły do czekających na nich rodziców.